De Vijfde logo
De Vijfde  bvba
Bodem en (grond-) Water
Staalnames, Opmetingen en Onderzoek


Home


De Vijfde bvba
Bodem
Geologie
Onderwaterbodem
Water
(geo)hydrologie
topografie
bodemkunde
lucht
milieu
staalname
boringen
(geroerd/ongeroerd)

plaatsen peilbuizen

grondwater (low-flow, CMA)
hydrografie
bathymetrie
slibdiktemeting
grondwater
oppervlaktewater
afvalwater

metingen (pH, EC, temp., O2, ...)
bodemkartering

landschappelijke boringen

bodemvruchtbaarheid
bodemmlucht

binnenlucht
asbeststaalname (VLAREBO)

kernboringen (TRACIMAT)
opmetingen
textuur
profielbeschrijving

milieukundige begeleiding
handmatige staalname
infiltratieproeven
grondwaterstroming

pomptesten
bronontwikkeling

meetnetten
nivellering

GPS

leidingdetectieDe Vijfde bvba - Lummen
wim.alaerts(at)d5d.be
0474 73 17 06